Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WŁADZIŃSKA

Aktualność danych:

WŁADZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (78 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

159

kobiet

Męska forma nazwiska to WŁADZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2807. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WŁADZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie39 kobiet

  • łódzkie7 kobiet

  • mazowieckie78 kobiet

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).