Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WŁADZIŃSKI

Aktualność danych:

WŁADZIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 154 osoby, z czego:

154

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WŁADZIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2787. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WŁADZIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • lubelskie41 mężczyzn

  • łódzkie7 mężczyzn

  • mazowieckie68 mężczyzn

  • pomorskie12 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).