Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WŁOCH-SABO

Aktualność danych:

WŁOCH-SABO – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie wielkopolskim.

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 11 osób, z czego:

9

kobiet

2

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 4.5.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2924. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WŁOCH-SABO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: