Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WŁODKOWSKA

Aktualność danych:

WŁODKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (298 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 919 osób, z czego:

919

kobiet

Męska forma nazwiska to WŁODKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2048. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WŁODKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie30 kobiet

 • kujawsko-pomorskie33 kobiety

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie7 kobiet

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie212 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie298 kobiet

 • pomorskie34 kobiety

 • śląskie20 kobiet

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie86 kobiet

 • wielkopolskie17 kobiet

 • zachodniopomorskie32 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: