Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WANTOCH REKOWSKA

Aktualność danych:

WANTOCH REKOWSKA – nazwisko dwuczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (124 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 133 osoby, z czego:

133

kobiety

Męska forma nazwiska to WANTOCH REKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2836. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WANTOCH REKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • pomorskie124 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: