Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WARECKA

Aktualność danych:

WARECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (89 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 379 osób, z czego:

379

kobiet

Męska forma nazwiska to WARECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2587. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WARECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie27 kobiet

 • kujawsko-pomorskie8 kobiet

 • lubelskie21 kobiet

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie10 kobiet

 • małopolskie49 kobiet

 • mazowieckie89 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie15 kobiet

 • podlaskie16 kobiet

 • pomorskie22 kobiety

 • śląskie48 kobiet

 • świętokrzyskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie11 kobiet

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: