Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WARZYCHA

Aktualność danych:

WARZYCHA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (176 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 548 osób, z czego:

264

kobiety

284

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2702. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2657. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WARZYCHA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie46 mężczyzn, 41 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie90 mężczyzn, 73 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie10 mężczyzn, 19 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie86 mężczyzn, 90 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).