Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDOWCZYK

Aktualność danych:

WDOWCZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (318 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1198 osób, z czego:

600

kobiet

598

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2366. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2343. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDOWCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie63 mężczyzn, 68 kobiet

 • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 13 kobiet

 • lubelskie12 mężczyzn, 12 kobiet

 • lubuskie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • łódzkie19 mężczyzn, 22 kobiety

 • małopolskie3 mężczyzn, 7 kobiet

 • mazowieckie97 mężczyzn, 84 kobiety

 • opolskie7 mężczyzn, 9 kobiet

 • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie54 mężczyzn, 44 kobiety

 • śląskie38 mężczyzn, 37 kobiet

 • świętokrzyskie45 mężczyzn, 45 kobiet

 • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie157 mężczyzn, 161 kobiet

 • zachodniopomorskie42 mężczyzn, 35 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: