Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDOWIŃSKA

Aktualność danych:

WDOWIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (173 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 291 osób, z czego:

291

kobiet

Męska forma nazwiska to WDOWIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2675. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDOWIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 kobiet

  • lubuskie9 kobiet

  • łódzkie33 kobiety

  • mazowieckie173 kobiety

  • opolskie14 kobiet

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie16 kobiet

  • wielkopolskie11 kobiet

  • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).