Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDOWIŃSKI

Aktualność danych:

WDOWIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (157 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 298 osób, z czego:

298

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WDOWIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2643. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDOWIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn

  • lubuskie12 mężczyzn

  • łódzkie39 mężczyzn

  • mazowieckie157 mężczyzn

  • opolskie13 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • śląskie19 mężczyzn

  • wielkopolskie13 mężczyzn

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).