Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDOWIAK

Aktualność danych:

WDOWIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (755 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 5268 osób, z czego:

2664

kobiety

2604

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

862. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDOWIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie284 mężczyzn, 284 kobiety

 • kujawsko-pomorskie89 mężczyzn, 61 kobiet

 • lubelskie273 mężczyzn, 274 kobiety

 • lubuskie78 mężczyzn, 91 kobiet

 • łódzkie347 mężczyzn, 408 kobiet

 • małopolskie84 mężczyzn, 82 kobiety

 • mazowieckie308 mężczyzn, 278 kobiet

 • opolskie31 mężczyzn, 36 kobiet

 • podkarpackie345 mężczyzn, 310 kobiet

 • podlaskie9 mężczyzn, 14 kobiet

 • pomorskie105 mężczyzn, 88 kobiet

 • śląskie196 mężczyzn, 193 kobiety

 • świętokrzyskie67 mężczyzn, 58 kobiet

 • warmińsko-mazurskie69 mężczyzn, 63 kobiety

 • wielkopolskie89 mężczyzn, 101 kobiet

 • zachodniopomorskie91 mężczyzn, 104 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: