Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDOWIARZ

Aktualność danych:

WDOWIARZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (203 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 237 osób, z czego:

125

kobiet

112

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2841. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2829. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDOWIARZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie4 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • podkarpackie101 mężczyzn, 102 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: