Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDOWICKA

Aktualność danych:

WDOWICKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

105

kobiet

Męska forma nazwiska to WDOWICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2861. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDOWICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie16 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 kobiet

 • lubelskie6 kobiet

 • lubuskie18 kobiet

 • łódzkie7 kobiet

 • mazowieckie14 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie5 kobiet

 • wielkopolskie22 kobiety

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).