Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDOWIK

Aktualność danych:

WDOWIK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (158 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 760 osób, z czego:

390

kobiet

370

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2576. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2571. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDOWIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie28 mężczyzn, 30 kobiet

 • lubuskie15 mężczyzn, 8 kobiet

 • łódzkie27 mężczyzn, 32 kobiety

 • małopolskie46 mężczyzn, 33 kobiety

 • mazowieckie15 mężczyzn, 19 kobiet

 • opolskie18 mężczyzn, 24 kobiety

 • podkarpackie77 mężczyzn, 79 kobiet

 • pomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • śląskie84 mężczyzn, 74 kobiety

 • świętokrzyskie18 mężczyzn, 22 kobiety

 • wielkopolskie8 mężczyzn, 6 kobiet

 • zachodniopomorskie15 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).