Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDOWIKOWSKI

Aktualność danych:

WDOWIKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

128

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WDOWIKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2813. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDOWIKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie38 mężczyzn

  • lubuskie7 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie16 mężczyzn

  • opolskie56 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).