Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDOWSKA

Aktualność danych:

WDOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (116 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 218 osób, z czego:

218

kobiet

Męska forma nazwiska to WDOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2748. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubelskie5 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • mazowieckie116 kobiet

 • podlaskie5 kobiet

 • śląskie14 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: