Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDOWSKI

Aktualność danych:

WDOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (145 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 227 osób, z czego:

227

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WDOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2714. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

 • lubelskie6 mężczyzn

 • łódzkie3 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie145 mężczyzn

 • podlaskie8 mężczyzn

 • śląskie16 mężczyzn

 • świętokrzyskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie4 mężczyzn

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).