Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDZIĘCZNA

Aktualność danych:

WDZIĘCZNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (101 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 229 osób, z czego:

229

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2737. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDZIĘCZNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie50 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie9 kobiet

  • mazowieckie14 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie21 kobiet

  • wielkopolskie101 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).