Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDZIĘCZNY

Aktualność danych:

WDZIĘCZNY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (99 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 245 osób, z czego:

18

kobiet

227

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2948. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2714. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDZIĘCZNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie45 mężczyzn

 • lubuskie3 mężczyzn

 • łódzkie7 mężczyzn

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie12 mężczyzn

 • pomorskie3 mężczyzn

 • śląskie28 mężczyzn, 8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

 • wielkopolskie99 mężczyzn

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).