Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WDZIĘKOŃSKA

Aktualność danych:

WDZIĘKOŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 116 osób, z czego:

116

kobiet

Męska forma nazwiska to WDZIĘKOŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WDZIĘKOŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • mazowieckie19 kobiet

  • podlaskie49 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).