Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WENSIERSKA

Aktualność danych:

WENSIERSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (151 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 220 osób, z czego:

220

kobiet

Męska forma nazwiska to WENSIERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2746. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WENSIERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie13 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • pomorskie151 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: