Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WERPACHOWSKA

Aktualność danych:

WERPACHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (116 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 273 osoby, z czego:

273

kobiety

Męska forma nazwiska to WERPACHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2693. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WERPACHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 kobiet

 • lubelskie8 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie52 kobiety

 • podlaskie116 kobiet

 • śląskie10 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie10 kobiet

 • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).