Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WIŚNIEWSKA

Aktualność danych:

WIŚNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (10676 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 55329 osób, z czego:

55329

kobiet

Męska forma nazwiska to WIŚNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

3. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WIŚNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2856 kobiet

 • kujawsko-pomorskie8206 kobiet

 • lubelskie1646 kobiet

 • lubuskie1061 kobiet

 • łódzkie3094 kobiety

 • małopolskie1082 kobiety

 • mazowieckie10676 kobiet

 • opolskie556 kobiet

 • podkarpackie701 kobiet

 • podlaskie1374 kobiety

 • pomorskie3545 kobiet

 • śląskie2749 kobiet

 • świętokrzyskie1186 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3220 kobiet

 • wielkopolskie5022 kobiety

 • zachodniopomorskie2994 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: