Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WICZYŃSKA

Aktualność danych:

WICZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (80 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 244 osoby, z czego:

244

kobiety

Męska forma nazwiska to WICZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2725. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WICZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 kobiety

 • kujawsko-pomorskie53 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie4 kobiety

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie4 kobiety

 • pomorskie24 kobiety

 • śląskie20 kobiet

 • warmińsko-mazurskie13 kobiet

 • wielkopolskie80 kobiet

 • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: