Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WITKOWSKA

Aktualność danych:

WITKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (4070 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 22387 osób, z czego:

22387

kobiet

Męska forma nazwiska to WITKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

38. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WITKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie1380 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2421 kobiet

  • lubelskie717 kobiet

  • lubuskie598 kobiet

  • łódzkie1666 kobiet

  • małopolskie774 kobiety

  • mazowieckie4070 kobiet

  • opolskie293 kobiety

  • podkarpackie334 kobiety

  • podlaskie508 kobiet

  • pomorskie1056 kobiet

  • śląskie1316 kobiet

  • świętokrzyskie665 kobiet

  • warmińsko-mazurskie928 kobiet

  • wielkopolskie2329 kobiet

  • zachodniopomorskie1240 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).