Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WITUSZYŃSKA

Aktualność danych:

WITUSZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

180

kobiet

Męska forma nazwiska to WITUSZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WITUSZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie33 kobiety

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie51 kobiet

 • opolskie15 kobiet

 • podkarpackie13 kobiet

 • pomorskie10 kobiet

 • śląskie12 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).