Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WNĘK

Aktualność danych:

WNĘK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (1751 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 4838 osób, z czego:

2364

kobiety

2474

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

997. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

936. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WNĘK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie192 mężczyzn, 176 kobiet

 • kujawsko-pomorskie88 mężczyzn, 101 kobiet

 • lubelskie10 mężczyzn, 18 kobiet

 • lubuskie42 mężczyzn, 34 kobiety

 • łódzkie31 mężczyzn, 27 kobiet

 • małopolskie929 mężczyzn, 822 kobiety

 • mazowieckie72 mężczyzn, 60 kobiet

 • opolskie36 mężczyzn, 43 kobiety

 • podkarpackie624 mężczyzn, 575 kobiet

 • podlaskie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • pomorskie34 mężczyzn, 25 kobiet

 • śląskie169 mężczyzn, 165 kobiet

 • świętokrzyskie13 mężczyzn, 14 kobiet

 • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn, 11 kobiet

 • wielkopolskie33 mężczyzn, 31 kobiet

 • zachodniopomorskie49 mężczyzn, 38 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: