Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŁKANOWSKA

Aktualność danych:

WOŁKANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

kobiety

Męska forma nazwiska to WOŁKANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŁKANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).