Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŁKOWIECKA

Aktualność danych:

WOŁKOWIECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (18 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

39

kobiet

Męska forma nazwiska to WOŁKOWIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2930. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŁKOWIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie7 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).