Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŁKOWSKA

Aktualność danych:

WOŁKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (103 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 411 osób, z czego:

411

kobiet

Męska forma nazwiska to WOŁKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2558. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŁKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie103 kobiety

 • kujawsko-pomorskie12 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie23 kobiety

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie50 kobiet

 • mazowieckie19 kobiet

 • opolskie16 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie18 kobiet

 • pomorskie16 kobiet

 • śląskie19 kobiet

 • świętokrzyskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie22 kobiety

 • wielkopolskie8 kobiet

 • zachodniopomorskie33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: