Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŁODŹKO

Aktualność danych:

WOŁODŹKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (159 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 647 osób, z czego:

325

kobiet

322

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2644. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2611. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŁODŹKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie44 mężczyzn, 54 kobiety

 • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 10 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie18 mężczyzn, 22 kobiety

 • łódzkie8 mężczyzn, 7 kobiet

 • małopolskie5 mężczyzn, 7 kobiet

 • mazowieckie24 mężczyzn, 26 kobiet

 • opolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

 • podlaskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie33 mężczyzn, 27 kobiet

 • śląskie17 mężczyzn, 10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie90 mężczyzn, 69 kobiet

 • wielkopolskie21 mężczyzn, 17 kobiet

 • zachodniopomorskie35 mężczyzn, 34 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: