Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŁODKIEWICZ

Aktualność danych:

WOŁODKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (70 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 425 osób, z czego:

218

kobiet

207

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2751. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2726. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŁODKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie33 mężczyzn, 37 kobiet

 • lubelskie7 mężczyzn, 3 kobiety

 • lubuskie12 mężczyzn, 13 kobiet

 • łódzkie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • mazowieckie8 mężczyzn, 9 kobiet

 • podlaskie18 mężczyzn, 25 kobiet

 • pomorskie7 mężczyzn, 16 kobiet

 • śląskie18 mężczyzn, 19 kobiet

 • świętokrzyskie7 mężczyzn, 7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 13 kobiet

 • wielkopolskie29 mężczyzn, 35 kobiet

 • zachodniopomorskie23 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: