Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŁOSZYŃSKA

Aktualność danych:

WOŁOSZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (43 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 203 osoby, z czego:

203

kobiety

Męska forma nazwiska to WOŁOSZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2766. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŁOSZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie21 kobiet

 • lubelskie20 kobiet

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie17 kobiet

 • małopolskie12 kobiet

 • mazowieckie19 kobiet

 • opolskie18 kobiet

 • podkarpackie8 kobiet

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie4 kobiety

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie8 kobiet

 • zachodniopomorskie43 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: