Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŁOWIK

Aktualność danych:

WOŁOWIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (286 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 459 osób, z czego:

218

kobiet

241

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2751. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2692. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŁOWIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie168 mężczyzn, 118 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie21 mężczyzn, 30 kobiet

  • podkarpackie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie15 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).