Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŹNIACKI

Aktualność danych:

WOŹNIACKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (35 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 192 osoby, z czego:

192

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOŹNIACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2741. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŹNIACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 mężczyzn

 • lubelskie35 mężczyzn

 • łódzkie30 mężczyzn

 • małopolskie14 mężczyzn

 • mazowieckie31 mężczyzn

 • opolskie4 mężczyzn

 • podkarpackie20 mężczyzn

 • pomorskie5 mężczyzn

 • śląskie16 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

 • wielkopolskie5 mężczyzn

 • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).