Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŹNIAK

Aktualność danych:

WOŹNIAK – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (13428 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 87611 osób, z czego:

44124

kobiety

43487

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

11. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

10. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŹNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2696 mężczyzn, 2740 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2705 mężczyzn, 2532 kobiety

 • lubelskie2412 mężczyzn, 2189 kobiet

 • lubuskie1368 mężczyzn, 1274 kobiety

 • łódzkie4373 mężczyzn, 4563 kobiety

 • małopolskie3264 mężczyzn, 2970 kobiet

 • mazowieckie6806 mężczyzn, 6622 kobiety

 • opolskie667 mężczyzn, 676 kobiet

 • podkarpackie1562 mężczyzn, 1611 kobiet

 • podlaskie154 mężczyzn, 150 kobiet

 • pomorskie1688 mężczyzn, 1695 kobiet

 • śląskie2821 mężczyzn, 2808 kobiet

 • świętokrzyskie1552 mężczyzn, 1641 kobiet

 • warmińsko-mazurskie846 mężczyzn, 721 kobiet

 • wielkopolskie6270 mężczyzn, 6172 kobiety

 • zachodniopomorskie1917 mężczyzn, 1905 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: