Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŹNIAKIEWICZ

Aktualność danych:

WOŹNIAKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (147 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 348 osób, z czego:

175

kobiet

173

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2794. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2760. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŹNIAKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie77 mężczyzn, 70 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie10 mężczyzn, 14 kobiet

  • małopolskie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • mazowieckie25 mężczyzn, 20 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie19 mężczyzn, 14 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).