Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŹNIARSKA

Aktualność danych:

WOŹNIARSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

36

kobiet

Męska forma nazwiska to WOŹNIARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2933. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŹNIARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie11 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • łódzkie7 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).