Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŹNIARSKI

Aktualność danych:

WOŹNIARSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

35

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOŹNIARSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŹNIARSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • łódzkie7 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).