Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŹNIEWICZ

Aktualność danych:

WOŹNIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (40 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 177 osób, z czego:

93

kobiety

84

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŹNIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • podlaskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie17 mężczyzn, 23 kobiety

  • zachodniopomorskie15 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).