Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŹNIEWSKI

Aktualność danych:

WOŹNIEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (123 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 275 osób, z czego:

275

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOŹNIEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2658. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŹNIEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie26 mężczyzn

 • lubelskie3 mężczyzn

 • lubuskie6 mężczyzn

 • łódzkie4 mężczyzn

 • mazowieckie16 mężczyzn

 • opolskie2 mężczyzn

 • podlaskie123 mężczyzn

 • pomorskie7 mężczyzn

 • śląskie7 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn

 • wielkopolskie14 mężczyzn

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).