Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŹNIKOWSKA

Aktualność danych:

WOŹNIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (60 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

128

kobiet

Męska forma nazwiska to WOŹNIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2841. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŹNIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie20 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie9 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie60 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).