Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŹNIKOWSKI

Aktualność danych:

WOŹNIKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (58 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

126

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOŹNIKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2807. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŹNIKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie17 mężczyzn

  • łódzkie4 mężczyzn

  • mazowieckie19 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • śląskie58 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).