Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOŻAKOWSKA

Aktualność danych:

WOŻAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 55 osób, z czego:

55

kobiet

Męska forma nazwiska to WOŻAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOŻAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • lubelskie28 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).