Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOCHOWSKI

Aktualność danych:

WOCHOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (101 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 134 osoby, z czego:

134

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WOCHOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2799. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOCHOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • mazowieckie101 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).