Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WOCKA

Aktualność danych:

WOCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (193 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 345 osób, z czego:

174

kobiety

171

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Żeńska forma nazwiska to WOCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2795. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2762. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WOCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie94 mężczyzn, 99 kobiet

  • śląskie34 mężczyzn, 30 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).