Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WODKOWSKI

Aktualność danych:

WODKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

27

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WODKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WODKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • wielkopolskie6 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).