Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WODNIK

Aktualność danych:

WODNIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (74 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

52

kobiety

58

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WODNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie42 mężczyzn, 32 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).