Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WODONOS

Aktualność danych:

WODONOS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (12 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

18

kobiet

28

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.64.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2905. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WODONOS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podkarpackie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).