Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WODOWSKA

Aktualność danych:

WODOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (78 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 161 osób, z czego:

161

kobiet

Męska forma nazwiska to WODOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WODOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • lubelskie17 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie78 kobiet

  • opolskie3 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie13 kobiet

  • śląskie13 kobiet

  • warmińsko-mazurskie20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).